Chào mừng đến với giasutphcm

NhóGIÁO VIÊ

 

chuyên dy kèm ti nhà các môn Toán, Lý, Hóa từ lp 6 đến 12


v Giúp hc sinh ly li kiến thc cơ bn sau tháng hđấu tiên.


v Nâng cao cho hc sinh khá gii


Thường xuyên kim tra bàđể hc sinh vng kiến thđể có kinh nghim làm bài kim tra, thi hc kì trên lp

 

Phụ huynh có nhu cu xin liên h:

 

Sđt: 0949947069 (gp thy HN)

 

LUÔN LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH TRÊN CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG